Կանոններ

  1. Մատակարարների կողմից հարթակում թույլատրվում է տեղադրել բացառապես իրենց կողմից արտադրված կամ ներմուծված ապրանքների վերաբերյալ օֆերտաներ՝ մեծածախ գներով։ 
  2. Ծառայության կամ աշխատանքի օֆերտա ներկայացնող անձը պարտավոր է դրանց առնվազն 75%-ը իրականացնել անձամբ։

Սակագներ

  1. Պատվիրատուի համար հարթակում գրանցումը անվճար է և ձևակերպված պատվերներից  վճար չի գանձվում:
  2. Մատակարարի համար ծառայությունների արժեքը կազմում է ԷԱՀ-ում ձևակերպված պատվերի և (կամ) կնքված պայմանագրի գնի 7 (յոթ) տոկոսը, եթե այլ սակագին նախատեսված չէ Tender.am բաժանորդագրության պայմանագրով: