33190000
զանազան բժշկական սարքեր և արտադրանք

33190000 Առկա է 1 օֆերտա

Ենթակատեգորիաներ

 • 33191100
  մանրեազերծող սարք
 • 33191110
  ավտոկլավներ
 • 33191120
  բժշկական կահույք
 • 33191130
  բժշկական մահճակալներ
 • 33191140
  օրթոպեդիկ մահճակալներ
 • 33191150
  հիվանդանոցային մահճակալներ
 • 33191160
  շարժիչով մահճակալներ` դիրքի կարգավորման հնարավորությամբ
 • 33191170
  հոգեբանական հետազոտությունների բազմոց
 • 33191180
  բժշկական թախտեր
 • 33191190
  պատգարակներ
 • 33191200
  բժշկական սեղաններ
 • 33191210
  հետազոտման սեղաններ
 • 33191220
  վիրաբուժական սեղաններ
 • 33191230
  բժշկական կահույք` բացառությամբ մահճակալների և սեղանների
 • 33191240
  ձգելու կամ կախելու հարմարանքներ` բժշկական կիկրառման համար
 • 33191250
  մեզի տարայի բռնիչներ
 • 33191260
  արյան փոխներարկման շտատիվներ
 • 33191270
  վիրահատական բաժանմունքի կահույք` բացառությամբ սեղանների
 • 33191280
  բժշկական նպատակով կուլտիվացիայի տարածքներ
 • 33191290
  ատամնաբուժական աշխատանքային կայան
 • 33191300
  ատամնաբուժական աթոռներ
 • 33191310
  փորձանոթներ
 • 33191311
  ապակե չափիչ կոլբա սպիրտի համար
 • 33191312
  ապակե կոլբա
 • 33191313
  ապակե կոլբա /տանձաձև
 • 33191314
  ապակե բաժանիչ ձագար /հղկված վզիկով
 • 33191315
  ապակե հեղուկացիր /պուլվերիզատոր
 • 33191316
  ապակե չափիչ մենզուրկա՝ հղկված վզիկով
 • 33191317
  հախճապակե թասիկ
 • 33191318
  ապակե չափիչ բաժակ բաժնեչափով 100մլ
 • 33191320
  մեկանգամյա օգտագործման լաբարատոր տարաներ
 • 33191321
  ռեակցիոն կոլբաներ երկվզիկով
 • 33191322
  ռեակցիոն կոլբաներ եռավզիկով
 • 33191330
  առողջապահության ոլորտում կիրառվող բարձրացնող սարքեր
 • 33191340
  հաշմանդամների փոխադրամիջոցներ
 • 33191350
  անվասայլակներ
 • 33191360
  շարժիչով անվասայլակներ
 • 33191370
  հաշմանդամների փոխադրամիջոցների մասեր և պարագաներ
 • 33191380
  հաշմանդամների փոխադրամիջոցների շարժիչներ
 • 33191390
  հաշմանդամների փոխադրամիջոցների ղեկավարման սարքեր
 • 33191400
  հաշմանդամների փոխադրամիջոցների հսկողական սարքեր
 • 33191410
  հաշմանդամների փոխադրամիջոցների ամրաշրջանակներ (շասսի)
 • 33191420
  անվասայլակների մասեր և պարագաներ
 • 33191430
  անվասայլակների բարձեր
 • 33191440
  անվասայլակների հիմնակմախքներ
 • 33191450
  անվասայլակների նստատեղեր
 • 33191460
  անվասայլակների անիվներ
 • 33191470
  անվասայլակների անվադողեր
 • 33191480
  սարքեր և գործիքներ ներարկման համար
 • 33191490
  ներարկման պոմպեր
 • 33191500
  ներարկման նյութեր
 • 33191510
  փոխներարկման սարքեր և գործիքներ
 • 33191520
  արյան փոխներարկման սարքեր
 • 33191530
  արյան փոխներարկման նյութեր
 • 33191540
  հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ
 • 33191550
  ցուցասարքեր
 • 33191560
  շնչառության ցուցասարքեր (շնչառության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար)
 • 33191570
  հսկողության կենտրոնական կայան
 • 33191580
  բժշկական օգնության միջոցներ
 • 33191590
  սարքեր` տարեց մարդկանց համար
 • 33191600
  սարքեր` հաշմանդամների համար
 • 33191610
  բժշկական համակարգչային սարքեր
 • 33191620
  թղթից արտադրանք` հիվանդանոցում օգտագործելու համար
 • 33191630
  թղթե փափուկ սեղմող վիրակապ (կոմպրես)
 • 33191640
  մանրէազերծման թղթե պայուսակներ կամ փաթեթներ
 • 33191650
  բժշկական հագուստ
 • 33191660
  պատիճավորման սարք
Ցուցադրված է 1 - 1 1 օֆերտայից
Ցուցադրված է 1 - 1 1 օֆերտայից