33180000
ֆունկցիոնալ աջակցություն

33180000 Այս կոդին համապատասխանող որևէ օֆերտա չի հայտնաբերվել

Ենթակատեգորիաներ

 • 33181100
  երիկամային անբավարարության դեպքում կիրառվող սարքեր
 • 33181110
  հեմոդիալիզի սարքեր
 • 33181120
  դիալիզի զտիչներ (զտիչներ)
 • 33181130
  հեմոդիալիզի անհատական էկրաններ
 • 33181140
  միաժամանակ մի քանի հիվանդների սպասարկող հեմոդիալիզի սարքեր
 • 33181150
  երիկամների գործունեության հետ կապված սպառման առարկաներ
 • 33181160
  երիկամային հեղուկ
 • 33181170
  երիկամային դիալիզի համար նախատեսված սպառման առարկաներ
 • 33181180
  սրտի աշխատանքին օժանդակող սարքեր
 • 33181190
  դեֆիբրիլյատոր
 • 33181200
  սրտի աշխատանքի ստիմուլյացիայի սարքեր
 • 33181210
  սրտի ռիթմի ստիմուլյատոր
 • 33181220
  սրտի փական
 • 33181230
  փորոք
 • 33181240
  սրտի ռիթմի ստիմուլյատորների մասեր և պարագաներ
 • 33181250
  սրտի ռիթմի ստիմուլյատորների մարտկոցներ
 • 33181260
  սրտի վիրահատության սարքեր
 • 33181270
  սրտի ռենտգենոգրաֆիայի համակարգ
 • 33181280
  օրթոպեդիկ օժանդակ սարքեր
 • 33181290
  օրթոպեդիկ իմպլանտներ
 • 33181300
  օրթոպեդիկ պրոթեզներ
 • 33181310
  օստեոսինթեզի սարքեր
 • 33181320
  մարմնի մասերի պրոթեզներ
 • 33181330
  վիրաբուժական իմպլանտներ
 • 33181340
  անոթների պրոթեզներ
 • 33181350
  սրտի արհեստական մասեր
 • 33181360
  կրծքի պրոթեզներ
 • 33181370
  կաթնագեղձերի էնդոպրոթեզներ
 • 33181380
  կաթնագեղձերի էկզոպրոթեզներ
 • 33181390
  սրտի անոթների պրոթեզներ
 • 33181400
  աչքի պրոթեզներ
 • 33181410
  լսողական սարքեր
 • 33181420
  լսողական սարքերի մասեր և պարագաներ
 • 33181430
  կոխլեար իմպլանտներ
 • 33181440
  քիթ-կոկորդ-ականջի իմպլանտներ
 • 33181450
  արհեստական կոկորդ
 • 33181460
  արտամարմնային արյան շրջանառության սարք
 • 33181470
  օքսիգենատոր
 • 33181480
  արյան և հեղուկի տաքացման սարք