33141135
Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ

33141135 Այս կոդին համապատասխանող որևէ օֆերտա չի հայտնաբերվել