33141134
Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ

33141134 Այս կոդին համապատասխանող որևէ օֆերտա չի հայտնաբերվել