33140000
բժշկական սպառման առարկաներ

33140000 Առկա է 16 օֆերտա

Ենթակատեգորիաներ

 • 33141100
  մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ
 • 33141110
  վիրակապեր
 • 33141111
  կպչուն սպեղանիներ
 • 33141112
  սպեղանիներ (պլաստիր)
 • 33141113
  աղեկապեր (բանդաժներ)
 • 33141114
  բժշկական թանզիֆ (մարլյա) լայնությունը՝ 90սմ
 • 33141115
  բժշկական բամբակ
 • 33141116
  վիրակապական նյութերի հավաքածուներ
 • 33141117
  վիրակապերի բազմակոմպոնենտ հավաք
 • 33141118
  անձեռոցիկներ
 • 33141119
  կոմպրեսներ
 • 33141120
  սեղմիչներ
 • 33141121
  վիրաբուժական թելեր
 • 33141122
  վիրաբուժական կարիչներ
 • 33141123
  ասեղների տարաներ
 • 33141124
  բարձիկներ սուր և կտրող գործիքների համար
 • 33141125
  նյութեր` կարեր դնելու համար
 • 33141126
  անոթակապեր
 • 33141127
  ներծծող հեմոստատիկ նյութեր
 • 33141128
  վիրաբուժական ասեղներ
 • 33141129
  դիմակ
 • 33141130
  Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ
 • 33141131
  Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)
 • 33141132
  Նշտարի սրիչ
 • 33141133
  Բինտ բժշկական էլաստիկ սրնքաթաթային N1, 2
 • 33141134
  Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ
 • 33141135
  Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ
 • 33141136
  կաթետերներ
 • 33141137
  բալոնային կաթետերներ
 • 33141138
  կանյուլա
 • 33141139
  լայնիչ
 • 33141140
  կաթետերների պարագաներ
 • 33141141
  երակային համակարգի, արյան փորձանմուշների վերցման սարքեր
 • 33141142
  ներարկիչներ
 • 33141143
  սկարիֆիկատոր
 • 33141144
  բժշկական ասեղներ
 • 33141145
  անզգայացման ասեղներ
 • 33141146
  զարկերակային ասեղներ
 • 33141147
  բիոպսիայի ասեղներ
 • 33141148
  դիալիզի ասեղներ
 • 33141149
  ֆիստուլայի ասեղներ
 • 33141150
  ռադիոլոգիական գործողությունների ասեղներ
 • 33141151
  սնամեջ ասեղներ
 • 33141152
  էպիդուրալ անզգայացման ասեղներ
 • 33141153
  ջրաթաղանթահատման (ամնիոցենտեզի) ասեղներ
 • 33141154
  բժշկական կցաքցաններ
 • 33141155
  վիրաբուժական դանակներ
 • 33141156
  բժշկական ձեռնոցներ
 • 33141157
  նշտարներ և սայրեր
 • 33141158
  վիրաբուժական ձեռնոցներ
 • 33141159
  ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
 • 33141160
  սոնոգել 250,0
 • 33141161
  արյունաբանական նյութեր
 • 33141162
  արյան պրեպարատներ
 • 33141163
  պլազմայի էքստրակտներ
 • 33141164
  արյան մակարդիչներ (կոագուլյանտներ)
 • 33141165
  ալբումին
 • 33141166
  հեպարին
 • 33141167
  մարդկային օրգաններ
 • 33141168
  մարդկային արյուն
 • 33141169
  կենդանիների արյուն
 • 33141170
  հավաքիչ տոպրակներ
 • 33141171
  արյունը պահելու համար տոպրակներ
 • 33141172
  պլազմայի տոպրակներ
 • 33141173
  մեզի տոպրակներ
 • 33141174
  բժշկական սարքերի հավաքածուներ
 • 33141175
  անմիզապահության դեպքում կիրառվող բժշկական հավաքածու
 • 33141176
  ձիահ-ի կանխարգելման միջոցների հավաքածուներ
 • 33141177
  առաջին օգնության արկղեր
 • 33141178
  դեղերի ներարկման համակարգեր
 • 33141179
  ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ
 • 33141180
  դեղաբաժնի որոշման հավաքածուներ
 • 33141181
  արյան պլազմայի զտիչներ
 • 33141182
  վիրափողեր (դրենաժներ)
 • 33141183
  զոնդեր
 • 33141184
  վիրափողերի (դրենաժների) պարագաներ
 • 33141185
  օրթոպեդիկ առարկաներ
 • 33141186
  հենակներ
 • 33141187
  քայլելուն օժանդակող սարքեր
 • 33141188
  պարանոցի անշարժացման օձիքներ
 • 33141189
  օրթոպեդիկ կոշիկներ
 • 33141190
  արհեստական հոդեր
 • 33141191
  բեկակալներ
 • 33141192
  կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր և մետաղյա թիթեղներ
 • 33141193
  ատամնաբուժական սպառման պարագաներ
 • 33141194
  ատամնալիցքի նյութեր
 • 33141195
  ատամներ
 • 33141196
  ճենապակյա ատամներ
 • 33141197
  ակրիլային ատամներ
 • 33141198
  ցեմենտի միջնաշերտ
 • 33141199
  ատամնաբուժական հեմոստատիկ նյութեր
 • 33141200
  բերանի խոռոչի հիգիենայի արտադրանք
 • 33141210
  արյան փորձանմուշի վերցման նշտարներ
 • 33141211
  բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ
 • 33141212
  բժշկական այլ նյութեր
 • 33141213
  բժշկական վազելին
 • 33141214
  լանոլին
 • 33141215
  բժշկական բամբակ
 • 33141220
  վիրափողեր (դրենաժներ) անհրաժեշտ պարագաներով
 • 33141221
  վիրափողեր (դրենաժների) բազմակոմպոնենտ պարագաներ
 • 33141222
  ատամնաբուժական սպառման բազմակոմպոնենտ պարագաներ
 • 33141223
  բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ բազմակոմպոնենտ
 • 33141224
  վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
 • 33141225
  անզգայացման գործիքներ բազմակոմպոնենտ
 • 33141226
  բժշկական օգնության միջոցներ բազմակոմպոնենտ
 • 33141300
  ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
 • 33141400
  կաթետրեր անհրաժեշտ պարագաներով
 • 33141410
  տարա անալիզի համար ստերիլ, 100մլ
Ցուցադրված է 1 - 16 16 օֆերտաներից
Ցուցադրված է 1 - 16 16 օֆերտաներից