33130000
ատամնաբուժական և նեղ մասնագիտական գործիքներ և սարքեր

33130000 Այս կոդին համապատասխանող որևէ օֆերտա չի հայտնաբերվել

Ենթակատեգորիաներ

 • 33131110
  ատամնաբուժական ձեռքի գործիքներ
 • 33131120
  ատամնաբուժական վիրահատական գործիքներ
 • 33131130
  ատամնաբուժական աքցաններ
 • 33131140
  ատամի խոզանակներ
 • 33131150
  բերանալայնիչներ (ռետրակտորներ)
 • 33131160
  ատամնաբուժական հղկող գործիքներ
 • 33131170
  ատամնաբուժական կրիովիրաբուժական գործիքներ
 • 33131180
  ատամնաբուժական խորաչափեր
 • 33131181
  ատամնաբուժական խորաչափեր բազմակոմպոնենտ
 • 33131190
  ատամնաբուժական ամբարձիչներ (էլևատորներ)
 • 33131200
  ատամնաբուժական էքսկավատորներ
 • 33131210
  մատերի պաշտպանության հարմարանքներ
 • 33131220
  ատամնաբուժական ունելիներ
 • 33131230
  ատամնաբուժական հայելիներ
 • 33131240
  ատամնաբուժական բոր մեքենաներ
 • 33131250
  ատամի արմատի գլխիկի հեռացման գործիքներ
 • 33131260
  ատամնաքարերի հեռացման գործիքներ
 • 33131270
  ատամնաբուժական կյուրետներ
 • 33131280
  ատամնաբուժական մկրատներ
 • 33131290
  ատամնաբուժական դանակներ
 • 33131300
  ատամնաբուժական մածկաթիակներ
 • 33131310
  ատամնաբուժական նրբունելիներ
 • 33131320
  ատամնաբուժական մոդելավորման գործիքներ
 • 33131330
  ատամնաբուժական վիրաբուժական ասեղներ
 • 33131340
  մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ
 • 33131350
  ատամնաբուժական զոնդեր
 • 33131360
  ատամների հեռացման գործիքներ
 • 33131370
  բոր մեքենաներ
 • 33131380
  ատամնաբուժական ատամնալիցքի սարքեր
 • 33131390
  ատամնաբուժական իմպլանտներ
 • 33131400
  ատամների ծեփապատճեների ստացման պարագաներ
 • 33131410
  էնդոդոնտիկ պարագաներ
 • 33131420
  օրթոդոնտիկ սարքեր
 • 33131430
  պտտվող և հղկող գործիքներ
 • 33131440
  ատամնաբուժական պրոֆիլակտիկայի պարագաներ
 • 33131450
  ատամների պրոթեզավորման և վերաբազավորման ապրանքներ
 • 33131460
  արհեստական ատամնաշար