33120000
գրանցման համակարգեր և հետազոտման սարքեր

33120000 Առկա է 1 օֆերտա

Ենթակատեգորիաներ

 • 33121100
  երկարաժամկետ ամբուլատոր գրանցման համակարգ
 • 33121110
  էլեկտրաուղեղագրության սարքեր
 • 33121120
  սցինտիգրաֆիական սարքեր
 • 33121130
  էլեկտրամիոգրաֆներ
 • 33121140
  լսողության չափման սարքեր
 • 33121150
  էլեկտրասրտագրիչ
 • 33121160
  ակնաբուժական սարքեր
 • 33121170
  սրտանոթային հետազոտությունների սարքեր
 • 33121180
  արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)
 • 33121190
  էլեկտրասրտագրման սարքեր
 • 33121200
  սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր
 • 33121210
  անոթասրտագրության սարքեր
 • 33121220
  սրտագրման սարքեր (կարդիոգրաֆներ)
 • 33121230
  ախտորոշման և ռադիոախտորոշման սարքեր և նյութեր
 • 33121240
  ախտորոշման սարքեր
 • 33121241
  ԴՆԹ անալիզատոր
 • 33121250
  ախտորոշման համակարգեր
 • 33121260
  ուլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր
 • 33121270
  ախտորոշման նյութեր
 • 33121280
  ազդանյութերի (ռագենտների) շերտեր
 • 33121290
  ռադիոախտորոշման սարքեր
 • 33121300
  ռադիոախտորոշման նյութեր
 • 33121310
  ուրոլոգիական հետազոտությունների սարքեր
 • 33121320
  ատամնաբուժական սարքեր
 • 33121330
  իմունային անալիզի սարքեր
 • 33121340
  բժշկական լազերներ` բացառությամբ վիրահատական նպատակներով կիրառվող լազերների
Ցուցադրված է 1 - 1 1 օֆերտայից
Ցուցադրված է 1 - 1 1 օֆերտայից