33110000
պատկերի ստացման սարքեր բժշկական, ատամնաբուժական և անասնաբուժական կիրառման համար

33110000 Այս կոդին համապատասխանող որևէ օֆերտա չի հայտնաբերվել

Ենթակատեգորիաներ

 • 33111100
  ռենտգեն սարքեր
 • 33111110
  ռենտգեն սեղան
 • 33111120
  ռենտգենի աշխատանքային կայաններ
 • 33111130
  սարքեր ռենտգենյան նկարների երևակման համար
 • 33111140
  Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5
 • 33111150
  ռենտգենադիտման սարքեր
 • 33111160
  ատամնաբուժական ռենտգեն սարքեր
 • 33111170
  ռենտգենագրության սարքեր
 • 33111180
  մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի սարք
 • 33111190
  գամմա ճառագայթման սարքեր
 • 33111200
  ջերմության գրանցման սարքեր
 • 33111210
  ռետինե տանձիկ
 • 33111220
  գորյաևի խցիկ
 • 33111230
  ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 10-200 մկլ
 • 33111240
  ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլհատ
 • 33111250
  մամոգրաֆիայի սարքեր
 • 33111260
  ոսկրի դենսիտոմետր (ոսկրի խտությունը չափող սարք)
 • 33111270
  անոթագրության սենյակներ
 • 33111280
  անոթագրության նյութեր
 • 33111290
  անոթագրության սարքեր
 • 33111300
  թվային անոթագրության սարքեր
 • 33111310
  անգիոպլաստիկայի նյութեր
 • 33111320
  անգիոպլաստիկայի սարքեր
 • 33111330
  ռենտգեն ախտորոշման համակարգ
 • 33111340
  ախտորոշման գերձայնային (էխո), ուլտրաձայնային և դոպլեր սարքեր
 • 33111350
  սրտի ուլտրաձայնայի հետազոտման սարքեր
 • 33111360
  ուլտրաձայնային սարքավորումներ
 • 33111370
  ուլտրաձայնային սկաներներ
 • 33111380
  գունավոր դոպլեր
 • 33111390
  դոպլեր սարք
 • 33111400
  գերձայնային (էխո) ուղեղագրություն
 • 33111410
  էխո-սրտագրության սարք (էխոկարդիոգրաֆ)
 • 33111420
  մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի սարքեր
 • 33111430
  մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆներ
 • 33111440
  միջուկային մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆներ
 • 33111450
  լուսադիտման (սպեկտրոսկոպիա) սարքեր
 • 33111460
  տոմոգրաֆիկ սարքեր
 • 33111470
  համակարգչային տոմոգրաֆիայի սկաներներ
 • 33111480
  համակարգչային տոմոգրաֆիայի սկաներներ (cat)
 • 33111490
  բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր
 • 33111500
  ինդիկատոր մանրէազերծվածության