24950000
հատուկ քիմիական արտադրանք

24950000 Առկա է 1 օֆերտա

Ենթակատեգորիաներ

 • 24951100
  քսուքներ
 • 24951110
  քսանյութեր
 • 24951120
  կավային լուծույթ հորատման համար
 • 24951130
  սիլիկոնե քսուկներ
 • 24951140
  լուծույթներ հորատման համար
 • 24951150
  յուղերի հավելանյութեր
 • 24951160
  կրակմարիչ փոշի
 • 24951170
  կրակմարիչ միջոցներ
 • 24951180
  կրակմարիչների վերալիցքավորման նյութեր
 • 24951300
  հեղուկներ հիդրավլիկ համակարգի համար
 • 24951310
  հակասառիչ հեղուկ` A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի` 40 C աստիճան սառման ջերմաստիճանով,A-65 դասի` 65 C սառման ջերմաստիճանով
 • 24951311
  հակասառեցուցիչ նյութեր
 • 24951312
  հակասառեցուցիչ նյութեր
 • 24951320
  հակասառիչ հեղուկ
 • 24951400
  քիմիական փոփոխությունների ենթարկված ճարպեր և յուղեր
 • 24951410
  ծեփանյութեր
 • 24951420
  ատամնաբուժական մոմ
 • 24951430
  հարդարման նյութեր
 • 24951440
  ակտիվացված ածուխ
 • 24951450
  նոր ակտիվացված ածուխ
 • 24951460
  վերականգնված ակտիվացված ածուխ
 • 24951470
  բիոզուգարաններ
 • 24951480
  պեպտոններ և պրոտեինային նյութեր
 • 24951490
  քիմիական հավելանյութեր
 • 24951500
  պատրաստի կցող նյութեր ձուլվածքների կամ միջուկների համար
 • 24951510
  հավելանյութեր ցեմենտի, հավանգի կամ բետոնի համար
 • 24951520
  քիմիական արտադրանք նավթի և գազի արտադրության համար
 • 24951530
  հորատանցքերի համար նախատեսված քիմիական նյութեր
 • 24951540
  կոագուլյանտ նյութեր
 • 24951550
  կավային լուծույթերի վրա հիմնված քիմիական նյութեր
 • 24951560
  գելային ամպուլաներ պայթուցիկ նյութերի լցոնման համար
 • 24951570
  աէրոզոլներ և քիմիական նյութեր սկավառակի տեսքով
 • 24951580
  աէրոզոլներ
 • 24951590
  քիմիական տարրեր սկավառակի տեսքով
Ցուցադրված է 1 - 1 1 օֆերտայից
Ցուցադրված է 1 - 1 1 օֆերտայից