24200000
ներկանյութեր և գունանյութեր

24200000 Այս կոդին համապատասխանող որևէ օֆերտա չի հայտնաբերվել

Ենթակատեգորիաներ

  • 24210000
    օքսիդներ, պերօքսիդներ և հիդրօքսիդներ
  • 24220000
    դաբաղանյութեր, ներկելու էքստրակտներ, տանիններ և գունավորող նյութեր